CATALANA DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S.L.


Prefabricats de Formigó: Naus, Forjats i Estructures
Murs Prefabricats: Nervat, Sandwich i Panell Mur
Manteniment i Reformes de Naus Industrials
Cobertes Industrials: Execució i reparació
Escales Prefabricadesc/ Badalona, 6-8 baixos
08700 IGUALADA (bcn)
Telf: 93 803 18 39
cph@cph.cat